اجزای جمله در انگلیسی

اجرای جمله همان مفهوم رایج part of speech است که در گرامر زبان انگلیسی وجود دارد. این مفهوم نشان دهنده ی کاربرد کلمه در جمله می باشد. مانند اسم ها یا فعل ها. همچنین به آن ها طبقه‌ بندی کلمه هم گفته می ‌شود که بخشی از گرامر را تشکیل می‌ دهند.

 

ساختار جملات زبان انگلیسی

طبق نظر زبان شناسان، عنوان part of speech یا اجزای جمله عموماً به مفهوم طبقه ‌بندی کلمه یا دسته ‌بندی ‌های نحوی مرتبط است. این مفاهیم فهم کلمات را بر اساس ساختار کلمه نسبت به فضا آسان ‌تر می ‌کند. با این طبقه بندی ها می توانید دسته بندی و تفاوت close یا open جمله را متوجه شوید.

 

اجزای جمله در انگلیسی

 

اسم در زبان انگلیسی

اسم ها می توانند اسم یک فرد، مکان، شی یا ایده باشند. همچنین می ‌توانند نقش بی شماری در جمله داشته باشند، از فاعل گرفته تا همه اهداف یک کار خاص. آن ها زمانی که مربوط به نام رسمی چیزی یا شخصی باشند، در حرف اول به صورت حرف کپیتال یا بزرگ نوشته می شوند که به آن ها اسم های خاص گفته می شود. برای مثال:


 pirate, Caribbean, ship, freedom, Captain Jack Sparrow

 

ضمیر در زبان انگلیسی

ضمیر ها به جای اسم در یک جمله می آیند. ضمیر ها نسبت به اسم ها عمومی تر هستند که فقط به افراد مرتبط می ‌شوند. برای مثال:


 I, you, he, she, it, ours, them, who, which, anybody, ourselves

 

اجزای جمله در انگلیسی

 

صفت در زبان انگلیسی

صفت؛ اسم ها و ضمیر ها را توضیح می ‌دهد. آن ها مشخص می کنند که کدام، چقدر یا چه نوع. صفت ها باعث می شود که خواننده یا شنونده بتواند از معنای جمله، موارد به کار رفته شده را دقیق ‌تر تصور کند. به طور مثال:


 hot, lazy, funny, unique, bright, beautiful, poor, smooth

 

فعل در زبان انگلیسی

فعل ها کلمات عملی هستند که در مورد اتفاقی که در جمله افتاده است، صحبت می‌ کنند. آن ها همچنین وضعیت فاعل جمله را نشان می دهند (is, was).  فرم تغییر افعال بر اساس زمان (حال و گذشته) تعداد (مفرد یا جمع) می باشد، برای مثال:


 sing, dance, believes, seemed, finish, eat, drink, be, became

 

اجزای جمله در انگلیسی

 

قید در زبان انگلیسی

قیدها؛ فعل ها، صفت ها و حتی قیدهای دیگر را توضیح می ‌دهند. آن ها مشخص می ‌کنند که چه زمانی، چه جایی، چگونه و چرا اتفاق خاصی رخ داده است و حتی چند بار تکرار شده است. به طور مثال:


 softly, lazily, often, only, hopefully, softly, sometimes

 

حروف اضافه در زبان انگلیسی

حروف اضافه فضا، زمان و روابط نقش کلمه را به اسم یا ضمیر و دیگر کلمات در جمله نشان می ‌دهند. آن ها هنگام شروع یک عبارت با حرف اضافه ای قرار می‌ گیرند که شامل یک حرف اضافه و مفعول است. برای مثال:


 up, over, against, by, for, into, close to, out of, apart from

 

حرف ندا در زبان انگلیسی

حروف تعجبی اصطلاحاتی هستند که به تنهایی می آیند و در جمله هم به کار می ‌روند. این کلمات و عبارات، اغلب احساسات قوی را نشان می‌ دهند و روابط و واکنش ‌ها را انتقال می دهند. به طور مثال:


 ah, whoops, ouch, yabba dabba do

دیدگاه شما

چطور میتونم کمکتون کنم؟