زبان فارسی برای اتباع خارجی

 همان طور که می دانید زبان فارسی از زبان های مهم دنیا به شمار می رود که در طول تاریخ آثار گران بهایی در زمینه های علمی، ادبی، دینی و تاریخی در نقاط مختلف جهان نمایان گر است.
آموزشگاه زبان گات که یکی از معتبر ترین آموزشگاه زبان در تهران می باشد در این زمینه توانسته به تجزیه و تحلیل فعلی آموزش زبان فارسی به غیر از فارسی زبانان بپردازد و از روش بهبود روش های پیشین و نیز ارائه متد نوین دوره های آموزشی زبان فارسی را به غیر فارسی زبانان برگزار می کند.

 

زبان فارسی برای اتباع خارجی

 

دوره های آموزش زبان فارسی در گات

در آموزشگاه زبان گات، زبان فارسی را به صورت طبقه بندی تقسیم می کنند و نیز رده بندی سطوح آموزش و استفاده از روش تکلیف مدار، رویکردهای نوین آموزشی و آموزش همزمان مهارت ها مانند شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن استفاده می کنند.

در آموزشگاه زبان گات برای یادگیری زبان فارسی قصد بر این است که الگوهای جدیدی برای آموزش زبان فارسی به غیر از فارسی زبانان و دستیابی به سطح کیفی مطلوب تری از این آموزش استراتژیک امکان پذیر شود.

بسیاری از توریستان و افرادی که قصد زندگی در ایران و یا گردش و مسافرت را دارند در اولین مرحله تصمیم به یادگیری زبان فارسی می کنند، باید بدانید تعداد آموزشگاه هایی که زبان فارسی را آموزش می دهند بسیار محدود است اما آموزشگاه زبان گات مفتخر است که توانسته در این زمینه موفقیت بسیاری را کسب کند و به منظور ارائه خدمات زبان آموزان غیر فارسی زبان کلاس های آموزشی زبان فارسی را به صورت حضوری و یا غیر حضوری برگزار نماید. تا زبان آموزان غیر فارسی زبان به راحتی بتوانند زبان فارسی را آموزش ببینند.

 

دوره های آموزش زبان فارسی در گات

 

 آموزشگاه زبان فارسی گات

آموزشگاه زبان گات جزو یکی از بهترین آموزشگاه زبان در تهران می باشد که در حال حاضر 7 شعبه در نقاط مختلف تهران دارد. این آموزشگاه زبان بیش از 20 زبان نادر دنیا رابه زبان آموزان عزیز ارائه می دهد که می توانند به راحتی زبان دوم را زیر نظر اساتید مجرب حرفه ای در کمترین زمان ممکن آموزش ببینند. چناتچه قصد یادگری زبان دوم را دارید می توانید با مراجعه به یکی از شعبات آموزشگاه زبان گات از تمامی سوالات خود مطلع شوید همچنین شما می توانید از طریق تماس تلفنی با مشاوران مجموعه در رابطه با زبان مورد نظر، تاریخ و ساعت شروع کلاس ها سوال نمایید.

 

 آموزشگاه زبان فارسی گات

 

کتاب آموزش زبان فارسی در آموزشگاه گات

با آشنایی کتاب های زبان فارسی زبان آموزان اتباع خارجی می توانند سلام، احوال پرسی،حمل، نقل و تماس تلفنی، ماه ها و فصول، رسوم میز شام، تجارت وبازرگانی را یاد بگیرند و از ویژگی کلی کتاب های زبان فارسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
• آموزش مکالمات کاربردی و دادن اعتماد به نفس در مکالمه به زبان آموز
• درس های کوتاه و راهنمایی های مفید برای یادگیری سریع زبان
• آموزش نوشتار زبان فارسی ( خواندن و نوشتن متون )
 
 
 
کتاب آموزش زبان فارسی در آموزشگاه گات
 
 

Language has a very important role in human life through which it can advance its desires and work and is also a means of human communication, as well as a valuable role in the creation and continuation of different cultures and cultural exchange between ethnic groups and nations. It has human civilizations. As you know, Persian is one of the most important languages ​​in the world, which throughout history has shown valuable works in the fields of science, literature, religion and history in different parts of the world.

GATT language school, which is one of the most prestigious language schools in Tehran, has been able to analyze the current Persian language teaching other than Persian speakers and improve the previous methods and present a new method of Persian language courses. Holds in non-Persian speakers.

 

About Gat Language School

Gat Language School is one of the best and most prestigious language schools in Tehran, which currently has 7 branches in different parts of Tehran. This language school offers more than 20 rare languages ​​of the world to dear language learners who can easily learn a second language under the supervision of experienced professional teachers in the shortest possible time. If you want to learn a second language, you can find out all your questions by visiting one of the branches of GAT Language School. You can also ask about the desired language, date and time of classes by calling

 

Persian language courses in GATT school

 

In GATT language school, Persian language is divided into categories and also the classification of levels of education and the use of task-oriented methods, new educational approaches and simultaneous teaching of skills such as listening, speaking, reading and writing are used. In GATT language school for learning Persian language, it is intended that new models for teaching Persian language other than Persian speakers and to achieve a more desirable quality level of this strategic education is possible.

 

Many tourists and people who want to live in Iran or travel and travel in the first stage decide to learn Persian, you should know that the number of schools that teach Persian is very limited, but GATT language school is proud that It has been able to achieve a lot of success in this field and to hold Persian language classes in person or in absentia in order to provide services to non-Persian language learners. So that non-Persian language learners can easily learn Persian

 

Persian language teaching book in GATT school 

With the familiarity of Persian language books, foreign language learners can learn greetings, greetings, transportation, telephone and telephone calls, months and seasons, dinner table customs, trade and commerce, and the general feature of Persian language books can be: He mentioned the following:

 Teach practical conversations and give the learner confidence in the conversation

 Short lessons and useful tips for fast language learning

 Teaching Persian writing (reading and writing texts)

دیدگاه شما

پشتیبانی در واتساپ